2018. a. Järvamaa Meistrivõistlused korvpallis.
JUHEND

EESMÄRK:
Populariseerida korvpalli ja selgitada välja 2018. a Järvamaa meister.

OSAVÕTJAD:
Ambla SK, Järva-Jaani, Korvpalliklubi Seitse, Retro, Türi, Väätsa ja Paide Viking Window.

AEG JA KOHT:
Põhiturniir peetakse 29.oktoober 2017 kuni 31. märts 2018.
Kohamängud peetakse 1. aprill kuni 27. aprill 2018.

Mängud toimuvad: Aravete, Järva-Jaani, Koigi, Paide ÜG, Türi ja Väätsa võimlates ning E-Piim Spordihallis.

VÕISTLUSSÜSTEEM:
Võistlus toimub kahes osas – põhiturniir ja kohamängud.
Põhiturniiril osalevad kuus võistkonda, kes mängivad omavahel kaks ringi turniirisüsteemis. Seejärel mängivad kolm parimat võistkonda omavahel veel ühe ringi läbi ja selgitavad Põhiturniiri võitja ning 2. ja 3. koha. Kolm viimast võistkonda mängivad omavahel samuti ühe ringi läbi ja selgitavad põhiturniiri kohad 4., 5. ja 6.

Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti ja loobumiskaotus 0 punkti. Kahe loobumiskaotusega võistkond eemaldatakse turniirilt.
Põhiturniiri põhjal selguvad asetused kohamängudeks saadud punktide arvu järgi. Kui kaks või rohkem
võistkonda koguvad võrdse arvu võite, siis võrreldakse 1) väiksemat loobumiskaotuste arvu; 2) omavaheliste
mängude võitude arvu; 3) omavaheliste mängude punktide vahet; 4) punktide vahet ülejäänud meeskondadega.

Põhiturniiri võitja saab auhinnaks Põhiturniiri võitja karika.

Pärast põhiturniiri jätkuvad kohamängud karikasüsteemis, Viking Window liitub poolfinaalis ja saab 1. asetuse.
Põhiturniiri võitja saab 2. asetuse, põhiturniiri teine koht 3. asetuse jne. Kohamängude avaringis ehk veerandfinaalis
kohtub 2. asetus 7. asetusega, 3. asetus 6. asetusega ja 4. asetus 5. asetuse võistkonnaga. Mängitakse kahe võiduni.
Nende mängude kaotajad ehk kolm võistkonda mängivad omavahel ühe korra läbi ja selgitavad kohad 5.-7.
Mängude võitjad Viking Window mängivad Final Fouri ehk poolfinaalid, pronksimäng ja finaal. Esimene poolfinaal on
Viking Window ning 4. ja 5. asetuse paari võitja vahel ja teine poolfinaal 2. ja 7. asetusega paari võitja ning 3. ja 6.
asetusega paari võitja vahel. Nende mängude kaotajad kohtuvad pronksimängus ja võitjad finaalis. Nii saavad selgitatud
kohad 1.-4.

VÕISTKOND:
Iga võistkond saab turniiriks üles anda kuni 20 mängijat ja üheks mänguks 12 mängijat. Hiljemalt kümme
minutit enne iga kohtumise algust peab võistkond esitama mängu sekretärile kirjaliku ülesandmise
võistlejate nimede ja numbritega. Mängust eemaldatud mängija peab vahele jätma järgmise kohtumise.

Iga mängija saab olla ülesantud ainult ühte võistkonda. Kuni 31.12 võib võistkond oma koosseisus välja vahetada
2 (kaks) mängijat. See sisaldab ka mängijate üleminekut ühest võistkonnast teise.

VÕISTLUSVORM:
Võistkonnad peavad omama ühtseid võistlusvorme (nii särgid kui ka püksid), mille esi- ja tagaküljel on
selgelt loetavad võistlusnumbrid. Kui mängu alguseks ei ole meeskonnal välja panna viit ühtset
võistlusvormi omavat mängijat, siis arvestatakse sellele meeskonnale loobumiskaotus. Kui omavahel
kohtuvatel võistkondadel on sama värvi võistlussärgid, peab särgid ära vahetama ajakavas eespool
seisev võistkond. Seda punkti võivad meeskonnad omavahelisel kokkuleppel muuta.

KOHTUNIKU TEGEVUS:
Kohtunikel on kohustus kanda kohtunikusärki ja tumedaid pikki pükse. Kui kohtunik ei ole mõnel mängul
vormikohaselt riietunud, siis selle mängu eest kohtunikutasu ei maksta. Nii laua- kui väljakukohtunikud
määrab kohtunikuga kokkuleppel mängule Viljar Pennert. Kohtuniku mängule mitteilmumisel karistatakse
teda rahatrahviga mis on võrdne kolmekordse mänguhonorariga.

MÄNGUAJA MUUTMINE:
Kui üks võistkondadest ei saa mingil mõjuval põhjusel mängida ajakavas väljakuulutatud ajal, peab ta
sellest vähemalt 48 tundi enne mängu algust informeerima vastasvõistkonda ja võistluste peakohtunikku.
Turniiri jooksul saab üks võistkond mänguaega muuta ilma lisakulutusteta ainult ühel korral.
Iga järgneva muutuse eest tuleb tasuda võistluse korraldajale 40 €.

VÕISTLUSTULEMUSED:
Mängu peakohtunikul on kohustus vahetult pärast mängu lõppu saata tulemus
Viljar Pennertile (tel. 55 545 000), kes kohustub hiljemalt ühe (1) tunni jooksul pärast kohtumise
lõppu avaldama mängutulemused Järvamaa Meistrivõistluste ametlikul kodulehel www.kk7.ee

ERIJUHTUMID
Võimalikud erijuhtumid nagu mängude mittetoimumine, kohtunike mitteprofessionaalne käitumine, mängijate mittesportlik
või vägivaldne käitumine jms lahendab võistluste korraldaja Korvpalliklubi Seitse juhatus.

AUTASUSTAMINE:
I , II ja III koha võistkondade liikmeid autasustatakse diplomite ja Järvamaa Meistrivõistluste medalitega.

Hooaja lõpetamise ja välkturniiri plaanitav kuupäev on laupäev 5. mai.

Peasekretär – Viljar Pennert tel. 55 545 000
Vanemkohtunik – Erjo Paris tel. 56 639 611