Treeningute eest tasumise kord: 
KK7_Treeningtasude-maksmise-kord_2016-2017.pdf

—————————————————————

1. TREENINGTASUD

 • Pallimänguring – 2 eurot/kord
 • Tüdrukud 1-3. klass – 17 eurot.
 • Tüdrukud 4-6. klass – 17 eurot.
 • Poisid 1. klass – 17 eurot.
 • Poisid 2. klass – 17 eurot.
 • Poisid 3-4. kl – 20 eurot.
 • Poisid 4-6. kl – 22 eurot.
 • Poisid 7-12. kl/Harrastajad – 25 eurot.

2. TASUMINE

Treeningtasu tuleb maksta iga kuu eest ja maksmise tähtaeg on kuu viimane kuupäev.
(Näiteks septembrikuu treeningtasu maksmise tähtaeg on 30. september).
Makset on võimalik teostada nii pangaülekandega kui ka sularahas. Treenerite tegevuse lihtsustamiseks palume võimaluse korral tasuda treeningtasu arveldusarvele.

Panga rekvisiidid:
Saaja: Korvpalliklubi Seitse MTÜ
Konto nr: EE812200001120275015 Swedbank
Selgitus: LAPSE NIMI, KUU treeningtasu

3. TULUMAKSU TAGASTUS

Eesti Hariduse Infosüsteemis on registreeritud MTÜ Korvpalliklubi Seitse erahuvikool Paide Korvpallikool Seitse ja õppekava “korvpall” huvihariduse läbiviimiseks. See annab lapsevanematele võimaluse tasutud koolituskulude eest pärast füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamist tulumaks riigilt tagasi saada.

4. ERANDJUHUD

 • Kui ühest perest käib Korvpalliklubi Seitse treeningutel kaks last, siis tuleb suurema treeningtasuga lapse treeningtasust maksta 50%, teise lapse eest täissumma. Kui ühest perest käib treeningutel rohkem kui kaks last, siis alates kolmandast lapsest treeningtasu maksta ei tule.
 • Õpilane vabastatakse kuumaksest, kui ta on puudunud haiguse tõttu rohkem kui pooltest treeningutest kuus ja ta esitab treenerile lapsevanema tõendi.
 • Klubi võtab lapsevanematelt vastu kirjalikke avaldusi treeningtasu soodustuse kohta, kus on ära toodud taotluse põhjendus:
 1. Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku avaldusealusel võimalik taotleda kas osalist või täielikku treeningtasu vabastust kas teatud perioodiks või kogu hooajaks.
 2. Avalduse vaatab läbi klubi juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.